Menu Menu

EPG - elektroniczny przewodnik po programach

Electronic Program Guide (EPG) – elektroniczny przewodnik po programach nadawany w formie tekstu, dostępny dla odbiorców sygnału telewizji cyfrowej (naziemnej, kablowej i satelitarnej). 


Podstawową jego cechą jest wyświetlanie aktualnego programu telewizyjnego, wszystkich 
dostępnych u danego nadawcy sygnału kanałów (w praktyce większość kanałów posiada 
te informacje). Pozwala na zapoznanie się z bieżącym programem na dany dzień. 
Program jest dostępny zwykle z wyprzedzeniem do 7 dni, choć bardzo często w EPG jest 
widoczny tylko obecnie nadawany i następny program. 
W zależności od dostawcy sygnału i odbiornika, EPG może posiadać szereg funkcji dodatkowych 
m.in. opcja ustawienia przypomnienia o programie nadawanym w przyszłości, planowanie 
nagrania, układanie listy ulubionych kanałów, wyświetlanie poszerzonego opisu nadawanych 
programów.
źródło: Wikipedia

Treści EPG dostarcza AKPA Polska Press.